• Air Blower- H6801/H6802/H6803

    Chwythwr Aer- H6801 / H6802 / H6803

    Mae'r ardal sydd wedi'i glanhau'n ffres yn fudr eto oherwydd ei bod hi'n wlyb? Ni ellir byth sychu dŵr y toiled i'ch cynhyrfu'n arbennig? A oes difrod dŵr yn agos i'ch cartref? Ydych chi eisiau allyrru arogl annifyr? Dim problem, mae angen chwythwr aer arnoch chi.
  • Air Blower-SC900B

    Chwythwr Aer-SC900B

    Gwneud y mwyaf o gylchrediad aer a chynyddu perfformiad sychu yn y lleoedd lleiaf gyda'r symudwr aer cryno glas B-Air VP-25 Vent! Wedi'i gynllunio i gylchredeg aer yn effeithlon a hyrwyddo anweddiad dŵr, mae'r symudwr aer hwn yn lleihau amser sychu amrywiaeth o arwynebau ac yn adfer mân ddifrod a achosir gan ollyngiadau neu lifogydd, gan helpu i atal llwydni a chynnal amgylchedd gwaith diogel.