Pam dewis peiriannau brwsio

Gan mai lloriau marmor neu serameg yw lloriau canolfannau siopa a gorsafoedd yn bennaf, mae gan y mathau hyn o loriau ofynion cymharol uchel ar gyfer glendid, wedi'r cyfan, maent yn cynrychioli delwedd man cyhoeddus. Felly, rhaid gwneud y gwaith glanhau yn ofalus. Yn raddol, ni all rhai dulliau glanhau traddodiadol fodloni gofynion glanhau’r achlysuron hyn mwyach, ac mae ymddangosiad a chymhwyso peiriannau brwsio llawr wedi disodli llafur â llaw yn gynhwysfawr mewn glanhau llawr mewn llawer o ddiwydiannau.

Mewn dulliau glanhau traddodiadol, yn aml mae sefyllfaoedd lle nad yw'r glanhau ar waith, fel rhai corneli marw neu rai staeniau sy'n anodd eu tynnu. Os yw'r staeniau'n cronni trwy'r amser, bydd y ddaear yn troi'n felyn ac yn dywyll ar ôl cyfnod o amser, gan effeithio ar yr estheteg. Ar ben hynny, mae ardal y lleoedd cyhoeddus hyn yn fawr iawn, os ydych chi am wneud gwaith da o lanhau'r ddaear, mae angen i chi recriwtio nifer fawr o bersonél glanhau i'w cyflawni, sy'n wariant mawr o ran costau llafur.

Gall defnyddio peiriant brwsio llawr ddatrys y problemau uchod yn berffaith. Mae'n weithrediad peiriant yn bennaf. Nid oes ond angen i chi ychwanegu glanedydd, sydd nid yn unig yn cwblhau glanhau llawr, ond sydd hefyd â'r manteision o leihau dwyster gwaith personél glanhau, gwella effeithlonrwydd y gwaith glanhau a lleihau'r gost gweithredu glanhau. Ar hyn o bryd, mae technoleg glanhau peiriannau hefyd yn datblygu'n barhaus, gadewch i ni aros i weld.

Gyda datblygiad gwyddoniaeth a thechnoleg, mae'r dulliau glanhau glân a chyflym a ddarperir i ni gan yr offer fel graddwyr moduron a brwsys llawr yn dod yn fwy a mwy anodd eu gadael. Yn enwedig yn oes gweithredu peiriannau deallus, mae effeithlonrwydd a chyfleustra yn bwysicach.

Fel archfarchnadoedd, canolfannau siopa a gorsafoedd rheilffordd yr ydym yn aml yn mynd iddynt ac oddi yno, weithiau gallwn weld ffigur amrywiol offer glanhau fel peiriannau brwsio llawr.

22

Mae gwenithfaen a charreg rhwd lliw golau i gyd yn wenithfaen o strwythur lamellar. Yn ychwanegol at amsugno dŵr capilaidd nodweddiadol gwenithfaen, oherwydd y lliw gwyn ysgafn, bydd man o ddŵr neu lygredd, ac nid yw'n hawdd diflannu'r olrhain dŵr. Yn ogystal, oherwydd bod y garreg hon hefyd yn cynnwys haearn weithredol yn y graig, bydd yr amgylchedd gwlyb yn arwain at rwd. Ym maes cymhwyso a nyrsio cerrig, mae gennym gyfoeth o brofiad ac wedi cronni, a'r profiadau hyn i mewn i gynhyrchion a thechnolegau cysylltiedig. Trwy flynyddoedd o ddatblygu ac arloesi cynnyrch, mae ein System Cynnal a Chadw Cerrig wedi dod yn ddewis mwyaf dibynadwy o ddiwydiant cysylltiedig â cherrig yn Tsieina a'r byd.


Amser post: Mehefin-24-2020